Tervetuloa musiikin perusteiden opettajien omille ideasivuille!

Nämä verkkosivut on vartavasten valmistettu sinulle, musiikin perusteiden opettaja! Jos opiskelet mupe-opettajaksi, toimit varhaisiän musiikkikasvattajana tai instrumenttiopettajana, voit myös löytää täältä ammatillisesti kiinnostavaa asiaa.

Sivuilla kuvataan musiikin perusteissa käytettäviä soivia ja toiminnallisia työtapoja sekä uudistavia arviointikäytäntöjä, jotka liittävät työn, suorituksen ja arvioinnin mahdollisimman saumattomasti toisiinsa. Kunkin työtavan kuvauksen kohdalla kerrotaan, mihin opetettaviin aiheisiin se liittyy, mitä välineitä tarvitaan ja tarvittaessa millä tasolla sitä käytetään. Välineiden valmistusohjeet löytyvät valikosta. Arviointi-sivulla käsitellään mm. työtapoja arvioinnin näkökulmasta.

Esitetyt työtavat kulkevat käsi kädessä jatkuvan ja kokonaisarvioinnin kanssa. Lähes jokaisen työtavan toteutuksessa voi myös eriyttää opetusta helposti ja näin ottaa ryhmän tai yksittäisen oppilaan oppimis- ja hahmottamistapa ja etenemisvauhti hyvin huomioon. Tarkoitus on tuoda kaikki tehty työ, suoritus ja arviointi samaan pataan. Arviointikäytäntöjen kehittäminen entistä tarkoituksenmukaisemmiksi, inhimillisemmiksi ja oppilaan yksilöllisyyden paremmin huomioon ottaviksi on kaikkien edun mukaista.

Työtapojen kuvaukset, välineiden valmistusohjeet sekä arviointikäytänteitä koskevat ideat, käytännön ratkaisut ja kokemukset ovat peräisin haastattelemiltani musiikin perusteiden opettajilta sekä omasta työstäni. Tiedon antaja on tavallisesti ilmoitettu nimikirjaimin (kts. Tekijät). Kuten monissa arviointia koskevissa teksteissä, ideoita ja käytäntöjä on koottu usealta tekijältä. Osa ideoista on itse keksimiämme tai käytännön työssämme syntyneitä, osa tradition mukana joillekin meistä periytynyt ja mahdollisesti työssä edelleen muokkautunut.

Työtapojen kuvauksia sekä välineiden valmistusohjeita voit tulostaa ja kopioida vapaasti opetustasi varten. Niiden julkaiseminen muussa yhteydessä ei ole sallittua. Muiden tekstien tekijänoikeudet kuuluvat sivuston perustajalle. Tarvittaessa ota yhteyttä sivuston ylläpitäjään (kts. Yhteystiedot).

Näille sivuille kerätään mupe-opettajien ideoita, tietoa ja kokemusta koko ammattiyhteisön kesken jaettaviksi. Löydät täältä varmasti paljon tuttua ja luultavasti uusiakin ideoita oman ja oppilaidesi työtä hyödyttämään ja rikastuttamaan. Jos tahtoisit jakaa työtapoihin tai arviointikäytäntöihin liittyviä ideoita näillä sivuilla, ota yhteyttä! Ideoitasi voidaan julkaista myös nimettömänä niin halutessasi. Otan mielelläni vastaan myös palautetta sivuston sisällöstä ja toiminnasta.

Toivon, että sivusto on avuksi työssäsi!

Nina Steinby